Kasowanie danych

W mobilnym laboratorium MobileITlab została wydzielona specjalna strefa, dedykowana  świadczeniu usług bezpowrotnego niszczenia danych.  Jest ona wyposażona w specjalistyczny sprzęt:

 • demagnetyzer (degausser) , działający w oparciu o innowacyjną w skali światowej technologię PPMS (Pre- Paid Management System)
 • automatyczna niszczarka nośników danych, rozdrabniająca nośniki na skrawki o szerokości 15 mm. Urządzenie spełnia normę DIN 66399, gwarantującą poziom bezpieczeństwa T-3 dla taśm i H-5 dla dysków twardych
 • fizyczna niszczarka dysków twardych, taśm, telefonów komórkowych i tabletów. Urządzenie spełnia normę w zakresie bezpieczeństwa danych  DIN66399: H3 oraz normę DMS 2008/level A w zakresie  fizycznego niszczenia dysków HDD
 • automatyczna niszczarka CD, DVD, talerzy dysków,  gwarantująca stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1: 3 oraz stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Gwarantujemy skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone licznymi certyfikatami. Jesteśmy JEDYNĄ W POLSCE FIRMĄ podsiadającą certyfikat ISO 9001:2015-10 w zakresie usług demagnetyzacji i usuwania danych z nośników magnetycznych.

W naszym mobilnym laboratorium niszczymy dane również metodą programową przy wykorzystaniu oprogramowania TABERNUS. Bezpowrotnie usuwa ono informacje  z każdego rodzaju dysku, pamięci, urządzenia PDA, telefonu itp. Żadna dostępna współcześnie technika nie jest w stanie ich przywrócić. Software niszczy dane a nie sprzęt, dlatego też  można go ponownie wykorzystać. 

Kasowanie danych, usuwanie danych z dysku, degausserPrzebieg procesu niszczenia danych:

 • przygotowanie nośników przez Klienta
 • przyjazd mobilnym centrum usług MobileITlab w miejsce wskazane przez zamawiającego usługę
 • inwentaryzacja danych identyfikacyjnych nośników
 • niszczenie danych
 • spisanie protokołu przekazania nośników
 • odbiór odpadów i przekazanie ich do recyklingu przez pracowników MobileITlab
 • wystawienie stosownego certyfikatu potwierdzającego poprawność zrealizowanej usługi

 

Wszystkie czynności mogą odbywać się zarówno w obecności Klienta i pod jego nadzorem bezpośrednio w laboratorium MobileITlab,  jak i  –  za pomocą systemu monitorującego – w biurze zleceniodawcy.