Diagnostyka Data Center

Zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę informatyczną stale rośnie. Znaczną jej  część pochłania zaplecze, niezbędne do prawidłowego działania serwerów (min. systemy chłodzenia, zasilania, urządzenia bezpieczeństwa itp).

MoblieITlab to pierwsze w świecie mobilne centrum, umożliwiające prowadzenie diagnostyki infrastruktury serwerowej Klienta, w tym bieżące monitorowanie zużycia i strat energii przez centrum danych.  Usługi obejmują:

 • Cooling and Airflow Conditions – przegląd istniejących warunków klimatycznych w Data Center takich jak: temperatura w obrębie szaf, temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu, analiza modelu recyrkulacji powietrza oraz analiza porównawcza sprawności i wydajności aparatu chłodzącego
 • Critical Power Conditions – przegląd aktualnego stanu systemu zasilania w celu porównania aktualnej konsumpcji zasilania ze zdolnością systemu, ustalenie limitu zasilania oraz ilości niezbędnych szaf
 • General Room Conditions – ogólne oszacowanie budowy systemu powietrza, rozmieszczenia sprzętu, zarządzania okablowaniem itp.
 • Infrared (IR) – obraz termiczny sprzętu oraz jednostek chłodzących

 

Diagnostyka data center, obieg powietrza w data centerZaraz po dokonaniu pomiarów przez ekspertów MobileITlab, zamawiający usługę otrzymuje kompletny raport kondycji Data Center – model matematyczny CFD pomieszczenia serwerowego. Określane są słabe punkty systemów chłodzenia  i zasilania infrastruktury  oraz propozycje rozwiązań, które sprawią iż środowiska będą bardziej wydajne  i proekologiczne (ograniczenie zużycia energii, mniejsza emisja CO2, zwiększenie efektywności pracy).

Strefa diagnostyczna MobileITlab została wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, umożliwiające przeprowadzenie usług. Są to:

 • kamera termowizyjna – dzięki urządzeniu możliwe jest sprawdzenie stanu termicznego infrastruktury
 • balometr – pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów przepływu powietrza w pomieszczeniach serwerowych
 • system z czujnikami temperatury i wilgotności na wifi – w pełni konfigurowalny system bezprzewodowy, instalowany w data center (baza obsługująca czujniki zamontowana jest w laboratorium MobileITlab, gdzie dzięki urządzeniom komputerowym możliwa jest  obróbka uzyskanych wyników)
 • analizator energetyczny – wykrywa niepożądane zachowania sieci zasilającej infrastrukturę wskazując jej słabe punkty
 • oprogramowanie CFD- umożliwia przeprowadzenie symulacji zachowania się powietrza w pomieszczeniach serwerowych
 • oprogramowanie CAD- oprogramowanie pomocnicze
 • komputery- wysokiej jakości sprzęt niezbędny do obrobienia wyników z poszczególnych urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania CFD