Kasowanie danych

W mobilnym laboratorium MobileITlab została wydzielona specjalna strefa, dedykowana  świadczeniu usług bezpowrotnego niszczenia danych.  Jest ona wyposażona w specjalistyczny sprzęt:

 • demagnetyzer (degausser) , działający w oparciu o innowacyjną w skali światowej technologię PPMS (Pre- Paid Management System)
 • mielarka nośników danych, rozdrabniająca nośniki danych na skrawki o szerokości 15 mm. Urządzenie spełnia normę DIN 66399, gwarantującą poziom bezpieczeństwa T-5 dla taśm i H-5 dla dysków twardych
 • fizyczna niszczarka dysków twardych, taśm, telefonów komórkowych i tabletów. Urządzenie spełnia normę w zakresie bezpieczeństwa danych  DIN66399: H3 oraz normę DMS 2008/level A w zakresie  fizycznego niszczenia dysków HDD
 • automatyczna niszczarka CD, DVD, talerzy dysków,  gwarantująca stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1: 3 oraz stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Gwarantujemy skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone licznymi certyfikatami. Jesteśmy JEDYNĄ W POLSCE FIRMĄ podsiadającą certyfikat ISO 9001:2015-10 w zakresie usług demagnetyzacji i usuwania danych z nośników magnetycznych.

W naszym mobilnym laboratorium niszczymy dane również metodą programową przy wykorzystaniu oprogramowania TABERNUS. Bezpowrotnie usuwa ono informacje  z każdego rodzaju dysku, pamięci, urządzenia PDA, telefonu itp. Żadna dostępna współcześnie technika nie jest w stanie ich przywrócić. Software niszczy dane a nie sprzęt, dlatego też  można go ponownie wykorzystać. 

Usługa niszczenia danych świadczona jest przez specjalnie przeszkolonych ekspertów, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa (wydane przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Dokument ten daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Poświadczenie bezpieczeństwa jest gwarantem, iż w przypadku potrzeby dostępu do systemów Kontrahenta, współpraca zawsze opiera się na ściśle ustalonych zasadach, gwarantujących pełne bezpieczeństwo danych. W razie konieczności, wynikających z wewnętrznych regulacji zleceniodawcy, przedstawimy również potwierdzenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz ściśle tajne.

Kasowanie danych, usuwanie danych z dysku, degausserPrzebieg procesu niszczenia danych:

 • przygotowanie nośników przez Klienta
 • przyjazd mobilnym centrum usług MobileITlab w miejsce wskazane przez zamawiającego usługę
 • inwentaryzacja danych identyfikacyjnych nośników
 • niszczenie danych
 • spisanie protokołu przekazania nośników
 • odbiór odpadów i przekazanie ich do recyklingu przez pracowników MobileITlab
 • wystawienie stosownego certyfikatu potwierdzającego poprawność zrealizowanej usługi

 

Wszystkie czynności mogą odbywać się zarówno w obecności Klienta i pod jego nadzorem bezpośrednio w laboratorium MobileITlab,  jak i  –  za pomocą systemu monitorującego – w biurze zleceniodawcy.